SETRA 416 HDH  
13 Meter och 50 platser = 4 stjärnig